گزارش تصویری اجرای دانش آموزان و طراحی چهره شهید توسط دانش  دانش آموزان در یادواره شهدای ۴۰ شهید تیپ انصارالرضا(ع)