کسب رتبه برتر کشور توسط فاطمه ذبیحی در پویش عهد کودکان دبستانی با حاج قاسم سلیمانی

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(ع) دانش آموز فاطمه ذبیحی دانش آموز دبستان دخترانه دوره اول ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند در پویش عهد کودکان دبستانی با حاج قاسم سلیمانی موفق به کسب رتبه برتر کشور  شد