آیین نامه اجرایی مدارس مصوب شورای عالی آموزش و پرورش

باسلام

متن کامل آیین نامه اجرایی مدارس مصوب شورای عالی آموزش و پرورش در لینک زیر به خدمت مدیران و همکاران محترم مدارس تقدیم می گردد.با کمال تشکر از توجه به آیین نامه مذبور و استفاده مناسب از آن.

لینک دانلود آیین نامه اجرایی مدارس مصوب شورای عالی آموزش و پرورش