اجرای سرود انقلابی بشمار چهل در راهپیمایی ۲۲ بهمن

اجرای سرود انقلابی بشمار چهل در راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط دانش آموزان دبستان پسرانه دوره دوم امام حسین سیدالشهدا (ع)

.

.

.

خبر تصویری ….