مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

همکار محترم سرکار خانم حسینی مقدم تسلیت

همکار محترم سرکار خانم حسینی مقدم مشیت الهی بـر ایـن تعلق…

همکار محترم جناب آقای ابطحی

و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی جرس…