مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

جلسه موسسین مدارس غیر دولتی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع) خراسان…

افتتاح کانال بسیج دانش آموزشی شهرستان بیرجند

افتتاح کانال بسیج دانش آموزشی شهرستان بیرجند…

حضور مدیرکل محترم آموزش و پرورش خراسان جنوبی در کارگاه آموزشی سند تحول

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع) کارگاه…

برگزاری یلدای مهربانی در دبیرستان دخترانه دوره دوم امام حسین سیدالشهدا(ع) بیرجند

در این جلسه که با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان و مدیر آموزش …

جلسه ماهانه معاونین پرورشی

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(…

جلسه با مسئولان اداره مشارکت های استان

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(…

ویدیوهای آموزشی همکاران

  سند تحول بنیادین توسط سرکار خانم احمدی   …

پاسخ دفتر مقام معظم رهبری به نامه های دانش آموزان دبستان دخترانه دوره اول

به گزارش روبط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) چندی پیش …

ویدیو های آموزشی همکاران

      تدریس نشانه ای سرکار خانم اسحاقی سرای…

برگزاری جلسه هیئت مدیره موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(…