مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

برگزاری جشن فارغ التحصیلی پایه ششم

فارغ التحصیلی یکی از مهم ترین رویدادهای زندگی هرشخصی است چرا که به منزله…

راهیابی ۲۵دانش اموزبه مرحله استانی در شانزدهمین لیگ علمی پایا

درخششی دیگر در دبستان پسرانه امام حسين سيدالشهدا علیه السلام …