تسلیت به خانواده همکار عزیزمان سرکار خانم کاتبی

خانواده محترم کاتبی

ضایعه درگذشت همکار عزیزمان سرکار خانم وجیهه سادات کاتبی را تسلیت عرض نموده، علو درجات را برای آن فقیده سعیده و صبر و اجر را برای خانواده محترم از خداوند متعال خواستاریم. ما را در غم خود شریک بدانید.

روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) خراسان جنوبی