دوره بدو خدمت ۱۳۰ موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع)

باسمه تعالی

 دوره بدو خدمت از تاریخ شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۷:۳۰ صبح در محل دبستان دخترانه دوره دوم امام حسین (ع) نبش معلم ۴۹ با حضور اساتید و همکاران محترم مدارس خرید خدمات آغاز شد.