آموزش ایجاد آزمون آنلاین و بارگذاری ویدیو در آپارات و سایت موسسه

این آموزش ها توسط سرکار خانم محمدزاده و خانم اسماعیلی تهیه شده است

آموزش ایجاد آزمون آنلاین

آموزش بارگذاری فیلم در سایت آپارات

آموزش بارگذاری فیلم در سایت موسسه