گزارش تصویری از بازدید از مدارس شهرستان نهبندان

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع) طی سفری که مدیرعامل و معاونین محترم موسسه یه شهرستان نهبندان داشتند از دبستان پسرانه امام حسین(ع)و مدارس حمایتی تحت پوشش این موسسه بازدید به عمل امد و سپس با مدیر آموزش و پرورش و فرمانده سپاه این شهرستان به طور جداگانه دیدار داشتند و در انتها جلسه توجیهی در مورد مسائل آموزشی و حقوقی برای معلمین مدارس خرید خدمات برگزار گردید