گزارش تصویری بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان و مدیرعامل موسسه امام حسین(ع) از مدارس حمایتی شهرستان خوسف

به گزارش روابط عمومی موسسع فرهنگی آموزشی امام حسین(ع) صبح امروز مورخ۹۹/۰۷/۱۵ مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرعامل موسسه امام حسین(ع) از مدارس حمایتی شهرستان خوسف بازدید نمودند