ویدیوهای آموزشی نمایش صفحه گوشی و کامپیوتر در پخش زنده شاد (stream)

ویدیوهای آموزشی نمایش صفحه گوشی و کامپیوتر در پخش زنده شاد (stream)

 

 

 

 

آموزش نمایش صفحه گوشی در پخش زنده شاد (stream) نرم افزار larix screencaster

 

 

 

 

 

 

 

نحوه نمایش صفحه دسکتاپ کامپیوتر در پخش زنده شاد (stream)

 

 

 

 

 

 

لینک وب سایت معرفی و دانلود obs studio

لینک وب سایت معرفی و دانلود  larix screencaster