بازدید معاونت اموزش موسسه از روند آموزشی دبستان های پسرانه دوره اول و دوم امام حسین (ع)

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) صبح امروز مورخ ۹۹/۱۱/۰۵ معاونت آموزش موسسه از دبستان های پسرانه دوره اول و دوم امام  حسین (ع)  بازدید نمودند

در این بازدید برنامه هاو فعالیت های و روند آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.