جلسه با رئیس انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دخترانه دوره دوم امام حسین سیدالشهداء (ع)

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) ظهر امروز جلسه ای با رئیس انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دختراه دوره دوم بیرجند درخصوص برنامه های آموزشی و فرهنگی و تربیتی و تعامل بیشتر انجمن اولیا با آموزشگاه برگزار گردید