نظارت و بازدید معاونت آموزش موسسه از مدارس امام حسین(ع) شهرستان سرایان

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) صبح امروز مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ معاونت آموزش موسسه از مدارس امام حسین شهرستان سرایان بازدید نمودند

در این بازدید برنامه ها و فعالیت های اموزشی و روند اموزشی اموزشگاه مورد بررسی قرار گرفت.