نظارت و بازدید معاونت آموزش موسسه از مدارس امام حسین(ع) شهرستان فردوس

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) ظهر امروز مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ معاونت آموزش موسسه از مدارس امام حسین شهرستان فردوس بازدید نمودند

در این بازدید برنامه ها و فعالیت های اموزشی و روند اموزشی اموزشگاه مورد بررسی قرار گرفت.