برگزاری مراسم تجلیل از معلمان

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی اموزشی امام حسین (ع) با حضور مدیرعامل و معاونین محترم موسسه مراسم تجلیل از معلمان مدارس امام حسین (ع) برگزار گردید.