بازدید سردار سلیمانی از مدارس امام حسین (ع) شهرستان بیرجند

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) عصر روز پنجشنبه مورخ۱۴۰۰/۳/۶ ریاست محترم سازمان بسیج مستضعفین از مدارس امام حسیین (ع) شهرستان بیرجند و اردوگاه فرهنگی و تربیتی و دانش اموزی شهید شوشتری  بازدید نمودند.

در این بازدید ابتدا از اردوگاه فرهنگی و تربیتی و دانش اموزی شهید شوشتری موسسه امام حسین (علیه السلام) بازدید نمودند و جناب آقای عقیلی پور مدیرعامل محترم موسسه باتوجه به اهمیت اردوگاه ها در تبیین برنامه های تربیتی دانش آموزان ‌، گزارش مختصری از اقدامات صورت گرفته در اردوگاه ارائه دادند و در ادامه از دبیرستان های پسرانه امام حسین (علیه السلام) ( کلاس ها، ازمایشگاه ها و کار گاه ها و ..) بازدید نمودند و در جریان فعالیت های آموزشی و تربیتی موسسه و مدارس قرار گرفتند . همچنین ایشان ضمن تقدیر از فعالیت ها و برنامه های صورت گرفته در مدارس امام حسین (ع) خراسان جنوبی بر تربیت دانش آموزان در تراز انقلاب تاکید نمودند.