برگزاری جلسه توجیهی با همیاران و معلمان موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا (ع)

جلسه توجیهی با همیاران ، معلمان و مدیران موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا (ع) ۳۱ شهریور ماه ۹۷ در سالن جلسات موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا (ع) برگزار شد.