جشن شکوفه ها و بازگشایی مدارس

اين بار سفره شكوفايي و بالندگي فكر و فصل رويش دوستي و آموختن رادر كنار هم پهن كرده ايم وبه ميزباني مهرباني مهر نشسته ايم

جشن شكوفه ها و غنچه ها با حضور نوگلان و دانش آموزان و اولیای گراميشان برگزار گرديد.