برگزاری کارگاه کاروفناوری دبستان دخترانه دوره دوم

در راستای تعامل مدارس امام حسین سیدالشهدا علیه السلام کلاس کار و فناوری دانش آموزان دبستان دخترانه ی دوره ی دوم در کارگاه رایانه ی مدرسه برگزار شد. (۱۴ /۸ /۱۴۰۱)