برگزاری کارگاه برنامه ریزی درسی ویژه دانش آموزان پایه نهم توسط سرکار خانم اصالتی

کارگاه برنامه ریزی درسی ویژه ی دانش آموزان پایه نهم برگزار شد :
روز یکشنبه ۱۵ /۸ /۱۴۰۱ با حضور خانم دکتر اصالتی کارگاه برنامه ریزی درسی ویژه ی دانش آموزان پایه نهم در محل نمازخانه مدرسه برگزار شد. در این برنامه ضمن تشریح یک برنامه ی مطالعاتی درست به سؤالات دانش آموزان در زمینه ی برنامه ریزی درسی پاسخ داده شد.