دیدار صمیمانه نمایندگان تشکل های دانش آموزی با مدیر عامل و مسئولان مؤسسه

دیدار و گفتگوی صمیمانه نمایندگان تشکل های دانش آموزی مدارس امام حسین سیدالشهدا (علیه السلام) با مدیر عامل و مسئولان مؤسسه

بر اساس برنامه ریزی انجام شده و با هدف تقویت ارتباط و آگاهی از نقاط ضعف و قوت و بهره مندی از دیدگاه ها و نظرات دانش آموزان مدارس امام حسین سیدالشهدا (ع) جلسات دیدار نمایندگان تشکل های دانش آموزی در حال برگزاری می باشد.

در این جلسات نمایندگان دانش آموزان دیدگاه ها  و نظرات و همچنین مشکلات آموزشی و رفاهی خود را در حضور مسئولان مؤسسه مطرح و پیگیری می نمایند.معاونین و مئولان مؤسسه ضمن اطلاع ار آخرین شرایط، نظرات و پیشنهادات دانش آموزان را ثبت و مورد بررسی و پیگیری قرار می دهند.