تدریس خلاقانه درس « فرهنگ بومی» با معرفی شب چله

تدریس درس هفتم کتاب خوانداری پایه پنجم درس آزاد ((فرهنگ بومی)) بود که توسط دانش آموزان به صورت گروهی و از طریق تحقیق وپژوهش با معرفی شب چله در دبستان امام حسین علیه السلام بیرجند انجام شد.

ادامه خبر در سایت خبرگزاری بسیج :