افتخاری دیگر از یک دانش آموز ورزشکار

افتخاری دیگر از یک دانش آموز ورزشکار

فراگیر ساعی جناب آقای مهدی نصرآبادی، دانش آموز پایه ی نهم مدرسه در رقابت های دوچرخه سواری دانش آموزان شهرستان موفق به کسب رتبه ی سوم گردید.