مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

رتبه برتر در جشنواره فرهنگی ورزشی با مشارکت اولیا(مادر ودختر)

شرکت دانش آموزان پایه چهارم،پنجم،ششم در جشنواره فرهنگی ورزشی (مادر و…