جلسه با مسئول مرکز مشاوره پیوند و مشاور مراکز بهزیستی استان

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی و اموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع)   صبح امروز مورخ ۹۹/۱۱/۰۶ با مسئول مرکز مشاوره پیوند و مشاور مراکز بهزیستی استان در خصوص در خصوص هدفمندسازی فعالیت های مرکز مشاوره تربیتی و تحصیلی موسسه و برنامه ریزی پیرامون مشاوره تحصیلی دانش آموزان پایه دوازدهم.