جلسه مدیرعامل موسسه با کادر و انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه دوره اول

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) ظهر امروز مورخ ۹۹/۱۱/۰۷ مدیرعامل موسسه با کادر و انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه دوره اول امام حسین در خصوص برنامه های آموزشی و فرهنگی و تعامل و همکاری بیشتر انجمن اولیا و مربیان با مدرسه جلسه برگزار نمودن

و همچنین در این جلسه معاون پرورشی اموزشگاه از کلیه معلمان و کادر اجرایی اموزشگاه که در فعالیت های فرهنگی و پرورشی همکاری داشتند تشکر و قدردانی نمودند.