برگزاری جشن شکوفه های مدارس امام حسین(ع) در سطح استان

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی اموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) جشن شکوفه های پایه اولی ها در مدارس امام حسین (ع) برگزار گردید.