مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

گفت و گوی تصویری مدیرکل اموزش و پرورش با معلمان مدارس امام حسین (ع)

به گزارش روابط عمومی  موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع…

راه اندازی شعبات مرکزیادگیری در کلیه مدارس امام حسین(ع) شهرستان بیرجند

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع) در سال…

بیانات نماینده محترم ولی فقیه آیت الله عبادی در دیدار هیأت امناء و مدیران مدارس امام حسین(ع)

بیانات نماینده محترم ولی فقیه آیت الله عبادی در دیدار هیأت ام…