مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

گردش علمی دانش آموزان پایه دوم از اداره هواشناسی

دانش آموزان پایه دوم دبستان دخترانه امام حسین (ع) گردش علمی در مو…

قدر دانی از پرستاران دلسوز با اجرای سرود در حیاط بیمارستان شهداء

حضورت اشارتی ست زینب گونه،‌ شاید دردمندی به دستان تو دخیل بس…