مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

تلفیق فارسی ریاضی👈 (مبحث الگوها و واژه های طلایی درس کوشا و نوشا )-خانم حجتی راد

کارگاه بازی و ریاضی تلفیق فارسی ریاضی👈 (مبحث الگوها و واژه های طلایی درس…

ایجاد انگیزه کوشا ونوشا – پایه دوم – خانم اباذری

ایجاد انگیزه کوشا ونوشا 🐥🐥 💟 اهداف آموزش : 👇 🍀 ایجاد ن…