مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

برگزاری جشن شکوفه های مدارس امام حسین(ع) در سطح استان

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی اموزشی امام حسین سیدالشهدا(…