مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

افتخارآفرینان دبستان دخترانه امام حسین علیه السلام سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

🍃انسان حاصل تلاش خود را بدست می آورد...سوره مبارکه نجم آیه ۳۹ 🔶 دانش آموزان…

افتخارآفرینان دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

🌷موفقیتهای بزرگ ، حاصل جمع اراده و پشتکار افرادی است که رکود …