مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

درخشش دانش آموزان در آزمون های ورودی مدارس تیزهوشان و هیات امنایی

یگانه آفریدگار من! تو را سپاس می گویم که بار دیگر فرصت پیشرفت را ب…