مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

جلسه ی توجیهی دانش آموزان پایه دهم

جلسه ی توجیهی دانش آموزان پایه دهم (ورودی سال 1401) امروز سه ش…