مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

برگزاری اولین جلسه شورای دبیران در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱(چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰)

برگزاری اولین جلسه شورای دبیران در سال تحصیلی 1402-1401(چهارشنب…