مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

بازدید از نمایشگاه دفاع مقدس (چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۶)

بازدید دانش آموزان متوسطه دوره دوم امام حسین سید الشهدا (ع) از …