مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

برپایی موکب های کودکانه در روز شکوفه ها

مراسم جشن شکوفه ها و آغاز تعلیم و تربیت دانش آموزان پایه اولی صبح امرو…