مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

فلسطین تنها نیست (حماسه حضوری ارزشمند)

فلسطین پیروز خواهد شد. راهپیمایی روز قدس هم وظیقه است هم تک…

راهپیمایی روز جهانی قدس دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء علیه السلام دوره دوم

بسم الله قاصم الجبارین قدس یعنی ایستادگی، یعنی آزادگی، قدس پایداری و مقاومت،…