مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

برگزاری مراسم افطاری

برگزاری مراسم افطاری دانش آموزان آموزشگاه درمحبان الزهرا(س)ه…