مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

املای آب پاش – پایه دوم – خانم اسداللهی

املای آب پاشاهداف: تنوع در املاتقویت مهارت دیداریتقویت مهارت خواند…